Wanneer interim management

De toekomst stelt nieuwe eisen

Wijzigingen in strategie of organisatie kunnen ertoe leiden dat het management moet worden aangevuld of worden vervangen. De toekomst stelt voortdurend nieuwe eisen. Ook wanneer de organisatie in de kern gezond is, kan een tijdelijke aanvulling van het management de beslissende doorbraak vormen voor het realiseren van ‘new business’. Met behulp van interim management kunnen nieuwe systemen en werkwijzen worden gerealiseerd en cultuurveranderingen en reorganisaties daadwerkelijk worden doorgevoerd.

Overbrugging

Bij plotseling vertrek van een functionaris op een sleutelpositie kan de opvolging problemen geven.
Een opvolg(st)er is vaak niet direct beschikbaar. Interim management kan zorgen voor de oplossing.
Ook kan overbrugging wenselijk zijn in een periode van organisatievernieuwing, om vervolgens weloverwogen een definitieve oplossing te realiseren.

Turnaround

Resultaten lopen terug. De cashflow staat onder druk. Financiers nemen een afwachtende houding aan. Het marktaandeel neemt plotseling sterk af. Reorganisatie. Versnelde groei. Het aantrekken van externe partners. Dergelijke complexe situaties kunnen ertoe leiden dat in de top van een onderneming problemen ontstaan. Er moet dan een nieuwe koers worden uitgestippeld. Een interim manager kan daarbij de functie van katalysator vervullen.

Behoefte aan deskundigheid

Gebrek aan kennis kan leiden tot stagnatie. Een interim manager kan dan zorgen voor de benodigde deskundigheid, waardoor nieuwe ontwikkelingen toch kunnen worden gerealiseerd. Externe deskundigheid kan er in zo’n geval toe leiden dat knowhow en nieuwe inzichten worden overgebracht op andere managers en medewerkers in de organisatie.

Project management

Lopende projecten of nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen door interim managers worden geleid. Het zittende management hoeft dan niet te worden belast met de uitvoering van omvangrijke beleidsplannen of andere veeleisende operaties.

 

Bandell consultancY Interim Management Adviesbureau, gespecialiseerd in financieel interim management, projectmanagement, consultancy en detachering voor bedrijven en organisaties in zowel de profit als de non-profit sector. www.bandell.nl inkomstenbelasting, belasting, teruggaaf, middeling, inkomens, teruggaaf inkomstenbelasting, middeling inkomens, ib, wisselende inkomens, Bandell, Interimmanagement, Interim Management, Interim, Management, Consultancy, Consultant, Detachering, Personeel, Personeelsadvies, Projecten, Financieel, Financieel personeel, Tijdelijk personeel, Adviesbureau, Uitzendbureau