Disclaimer

Informatie op de website

Deze website heeft als doel u te informeren over de diensten van Bandell consultancY.
Wij besteden de uiterste zorg aan de samenstelling, betrouwbaarheid en actualiteit van
de gegevens op de website. Desondanks kunnen er onjuistheden en onvolledigheden in
de vermelde gegevens voorkomen. Bandell consultancY acht zich niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Bandell consultancY aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor op basis van op de website gepubliceerde informatie genomen beslissingen en/of aangegane verplichtingen.


Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die op de
tekst en het logo op de website, berusten bij Bandell consultancY. Het is de gebruiker van
de website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te
geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Bandell consultancY.

 

 

 

© 2010 Bandell consultancY - design and hosting by RVBnet Automatisering

Bandell consultancY Interim Management Adviesbureau, gespecialiseerd in financieel interim management, projectmanagement, consultancy en detachering voor bedrijven en organisaties in zowel de profit als de non-profit sector. www.bandell.nl inkomstenbelasting, belasting, teruggaaf, middeling, inkomens, teruggaaf inkomstenbelasting, middeling inkomens, ib, wisselende inkomens, Bandell, Interimmanagement, Interim Management, Interim, Management, Consultancy, Consultant, Detachering, Personeel, Personeelsadvies, Projecten, Financieel, Financieel personeel, Tijdelijk personeel, Adviesbureau, Uitzendbureau